ภาษา:

โปรโมชั่น ส่วนลด

ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season)
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2013 – 17 พฤษภาคม 2014

Published rate Sun – Thu Fri – Sat Weekly
Studio twin beds 1,800 1,000 1,200
Studio king bed 1,900 1,100 1,300
Sea View 2,400 1,500 1,700
Penthouse 3,000 1,800 2,000

ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season)
ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2013 – 30 พฤศจิกายน 2014

Published rate Sun – Thu Fri – Sat Weekly
Studio twin beds 1,800 900 1,100
Studio king bed 1,900 1,000 1,200
Sea View 2,400 1,300 1,500
Penthouse 3,000 1,600 1,800

* ราคานี้ รวมอาหารเช้า บริการต่างๆ และภาษี
Long holidays are also subjected to weekend rates